سیستم W45L سیستم پنجره سبک می باشد. پروفیل های این سری لولایی نرمال(فاقد پلی آمید) ضمن رعایت استانداردها با کمترین ضخامت ممکن طراحی و ساخت شده است. نوارهای لاستیکی مورد استفاده در این سری EPDM بوده و امکان استفاده از گونیاهای اکسترودی و دایکاستی در این سیستم وجود دارد.