پروفیل های سری W56سری پنجره های نرمال یعنی فاقد پلی آمید است. نوارهای لاستیکی مورد استفاده در این سیستم از جنس EPDM بوده و امکان استفاده از گونیای اکسترودی و دایکاستی در این سیستم وجود دارد.