با ما در ارتباط باشید

آدرس کارخانه: استان آذربایجان شرقی، منطقه آزاد ارس، فاز صنایع سنگین، یک کیلومتر بعد از پلیس راه هادیشهر، کارخانه تولید پروفیل آلومینیوم با برند تجاری آلومینیوم آلسون.

دفتر مدیریت:

041-3134

داخلی 101

دفتر فنی و مهندسی:

041-3134

داخلی 111

09143715033

دفتر فروش :

041-3134
داخلی ۱۰۶ و ۱۰۸ و ۱۰۹
09143715039
09143715038
09143715043

روابط عمومی:

041-3134
داخلی ۱۰۱
09143715044

info@alson.ir

بازرگانی:

041-3134
داخلی ۱۰۵
09143715035